UZAKTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1 SATICI: www.antalyadailytour.com.com (GOLFİN ORGANİZASYON TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.)
ZERDALİLİK MH BURHANETTİN ONAT CD. BEGONYA AP. NO 72/C MURATPAŞA / ANTALYA
Tel: +90 242 312 7902
Mail:tours@antalyadailytour.com

1.2 ALICI: Müşterilerin www.antalyadailytour.com adresinden hizmet talep ederken kullandıkları adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmelerin Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz ve satış bedeli maktu olan mal/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili hükümler Alıcı’nın Satıcı’ya www.antalyadailytour.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği sözleşmede ayrıca belirtilir. tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi. Alıcı, satışa konu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vb. tüm ön bilgilere sahip olduğunu ve “cayma” hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. satışa konu mal/hizmetlerle ilgili olarak bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve ardından mal/hizmeti işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak sipariş ettiğini beyan eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ
www.antalyadailytour.com sitesinden müşterilerin talep ettiği hizmetin kapsadığı tarihler esastır.

MADDE 4 – MAL/HİZMET TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFADE YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Satıcı tarafından sunulan hizmet, müşterinin hizmeti talep ederken belirlediği, müşteri tarafından belirlenen transfer veya tur alma yerine göre sağlanır.

MADDE 5 – TESLİMAT MALİYETLERİ VE PERFORMANS
Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, ilan edilen tutarın üzerinde talepte bulunanlar için ücretin kendisi tarafından karşılanacağını veya kampanya kapsamında ücretsiz teslimat yapacağını internet sitesinde beyan etmişse, teslimat bedeli satıcıya aittir. Herhangi bir nedenle mal/hizmetin ödemesi yapılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilirse, satıcı mal/hizmeti teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır ve tur veya transfer ŞARTLARINA uygun işlem yapılır. önceden web sitesinde.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin yetkisiz kişilerce tesliminden sonra alıcının kredi kartının haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcının kusurundan kaynaklanmadığı takdirde, Alıcı mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu durumda kargo ücreti alıcıya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin eksiksiz, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini ve varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmet 20 (yirmi) gün içinde iade edilir. Haklı nedenlerle, satıcı, sözleşmenin ifa süresi sona ermeden önce alıcıya eşit kalite ve fiyatta mal tedarik edebilir. Satıcı, mal/hizmetin ifasının imkansız hale geldiğini düşünürse, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

MADDE 8 – SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMETLERİN ÖZELLİKLERİ
Mal/hizmetin cinsi ve cinsi, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış fiyatı. Bir kısmı faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – MAL/HİZMETLERİN NAKİT FİYATI
www.antalyadailytour.com web sitesindeki tüm fiyatlar, web sitemizde veya onay e-postasında aksi belirtilmedikçe, KDV ve diğer tüm vergiler (bu vergilerde yapılacak değişikliklere tabidir) dahil gösterilmektedir.

MADDE 10 – FAİZ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcının çalışması bankaya karşı sorumludur.

MADDE 11 – ÖDEME PLANI Alıcının kredi kartı ile veya taksitli alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit şekli geçerlidir. Taksitli işlemlerde alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, banka ile alıcı arasındaki sözleşme şartlarına göre belirlenir.

MADDE 12 – CAYMA HAKKI
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15 inci madde hükümleri çerçevesinde ve tur ve sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılmamış olması gerekmektedir. işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan www.antalyadailytour.com web sitesinde yayınlanan devir şartları. gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde üçüncü kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmetin fatura aslının iade edilmesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve mal/hizmet 20 (yirmi) gün içinde iade edilir. Fatura aslının gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler alıcıya iade edilemez.

MADDE 13 – TEMERRÜT STATÜSÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcının kredi kartı işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart hamili, bankanın kendisi ile imzalamış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka yasal işlem başlatabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini alıcıdan talep edebilir ve her halükarda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 14 – YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirlenen değerin üzerinde Tüketici Mahkemeleri; Bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.